Kanunlar

  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
  3. 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  4. 2821 Sendikalar Kanunu
  5. 1111 Askerlik Kanunu
  6. 5018 Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
  7. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  8. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  9. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  10. 5682 Pasaport Kanunu
TNKÜ Haberler > Haberler-Duyurular